Arbetsgivaren vinner också på att anlita oss. Att stödja individer som måste lämna ses som en ansvarsfull, långsiktig personalpolitik och stärker varumärket både internt och externt.

De som är kvar i verksamheten kan också oroas över vad som sker. Att använda outplacement ökar tryggheten och minskar farhågor när kollegor behandlas väl. Det har också en positiv effekt på engagemang och produktivitet i verksamheten.