En karriärplan hjälper oss att hitta den bästa vägen genom yrkeslivet. Med en aktiv karriärplanering definierar du din livs- och arbetssituation, reflekterar över den och gör en konkret plan för din framtida utveckling både i arbetslivet och privat. Lämpligast karriärplanerar man tillsammans med en coach/samtalspartner.

Företaget får vanligen höjd motivationsnivå hos medarbetare, bättre trivsel och lägre personalomsättning i viktiga kategorier med höjd lönsamhet som följd. Deltagaren i programmet får en plan som kan ge förbättrad livsbalans och en starkare känsla av mening och inriktning i arbetslivet.