Att starta nya verksamheter framkallar ett unikt entreprenöriellt välbefinnande, visar forskning från Handelshögskolan. Detta trots att många entreprenörer stressar mer och har större arbetsbörda och lägre löner än genomsnittet. Läs hela artikeln här!